AL

Материал из AERIE Wiki
  1. ALсокращ. от Alignment - мировоззрение